Zaproszenie

Szanowni Państwo,

W dniach 21-25 września 2015 roku w Gdańsku odbędzie się 58 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Spodziewamy się przybycia na to największe wydarzenie polskiej społeczności chemicznej około 1000 uczestników z całej Polski oraz znacznej liczby gości zagranicznych.

(66kB)Organizacja Zjazdu Naukowego w Gdańsku ma wymiar szczególny. Tysiącletni Gdańsk przez wieki słynął ze swojego umiłowania wolności i swobód obywatelskich, a dzięki zamożności i mądrości swych włodarzy wspierał zawsze rozwój nauki i kultury. Ze swobód tych korzystali tu Jan Heweliusz, Daniel Fahrenheit, Daniel Chodowiecki, Arthur Schopenhauer i wielu innych znakomitych uczonych i twórców gdańskich. W historii Gdańska zapisały się także wydarzenia przełomowe, które niewątpliwie wpłynęły nieraz na zmianę biegu historii Europy; od czasów hanzeatyckich poprzez tragiczne wydarzenia II Wojny Światowej po narodziny SOLIDARNOŚCI - największego w historii ruchu społecznego.

(66kB)Dziś Gdańsk to prężnie rozwijający się ośrodek nauki i kultury, atrakcyjne centrum turystyczne śmiało konkurujące z nowoczesnymi miastami Europy Zachodniej. Jedno jednak pozostało niezmienne - nie ma Gdańska bez wolności. Odwaga, świeżość, ale przede wszystkim wolność. Taki jest współczesny Gdańsk i taka jest gdańska nauka oraz kultura. Dlatego też chcielibyśmy aby obradom 58 Ogólnopolskiego Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego przyświecała myśl polska chemia w mieście wolności. Wolności rozumianej przez pryzmat gdański, jako przejaw mądrości, swobody myśli i odwagi. To przecież cechy nie tylko miejsca ale przede wszystkim atrybuty nowoczesnej nauki.

Organizacja Zjazdu Naukowego PTChem, największego wydarzenia naukowego dla polskich chemików, stwarza okazję do spotkania, wymiany opinii i dyskusji specjalistów z instytucji naukowych, w tym przedstawicieli wszystkich znaczących ośrodków akademickich oraz instytutów naukowych, reprezentantów przemysłu chemicznego i pokrewnych, a także nauczycieli chemii oraz doktorantów i studentów. Mamy szczerą nadzieję, że to wydarzenie zyska dodatkowo ten szczególny gdański wymiar - spotkania polskiej chemii w mieście wolności!

Licząc na Państwa liczne przybycie,

ORGANIZATORZY

Przejdź do strony głównej.