Wykłady plenarne

 

Wykłady plenarne podczas 58 Zjazdu Naukowego

Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku:
 

Prof. Henryk Kozłowski, Uniwersytet Wrocławski; 
"Niezwykłe sekwencje aminokwasowe w domenach wiążących jony metali" - wykład inauguracyjny

Prof. Bunsho Othani, Hokkaido University, Japonia;
"Fundamental Aspects on Photocatalysis toward Efficient Light Energy Conversion and Green Chemistry"

Prof. Harold Scheraga, Cornell University, Ithaca, USA
"Encoding of structural information in protein sequences by physical properties" 

Prof. Helmut Schwarz, Prezes Fundacji Alexandra von Humbolta, Niemcy - członek honorowy PTChem
"Mentoring young talents – thoughts of the head of a foundation" 

Prof. Janusz Pawliszyn, Waterloo University, Kanada - medal im. Marii Skłodowskiej-Curie
"Solvent-free on-site and high throughput sampling/sample preparation technologies – a “green" alternatives for environmental and clinical determinations"

Prof. Mariusz Jaskólski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznać - medal im. Jędrzeja Śniadeckiego
"A chemist in the three-dimensional world of biological macromolecules environmental and clinical determinations" 

Prof. Maciej Jarosz, Politechnika Warszawska - medal im. Wiktora Kemuli
"Oblicza technik łączonych" 

Prof. Kazimierz Michał Pietrusiewicz, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin - medal im. Stanisława Kostaneckiego
"Projektowanie i synteza chiralnych ligandów dla potrzeb katalizy asymetrycznej" 

Prof. Jerzy Błażejowski, Uniwersytet Gdański - medal im. Jana Zawidzkiego
"Reactivity and behavior of chemical systems on the grounds of thermodynamics" 

Prof. Janusz Rachoń, Politechnika Gdańska - medal im. Ignacego Mościckiego
"Nowe oryginalne technologie leków generycznych jako polski, badawczo, wdrożeniowy program strategiczny" 

Prof. Józef Głowacki, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego, Kielce - medal im. Jana Harabaszewskiego
"Nauczanie chemii – spojrzenie na historię i dzień dzisiejszy" 

Guido Kemeling, Editor-in-Chief ChemSusChem, Wiley-VCH Verlag,
"Publishing: What The Editors Do, and Tips on Getting Published"

Przejdź do strony głównej.