Ważne terminy

 

04.03.2015 - rozpoczęcie rejestracji uczestników Zjazdu
 

08.04.2015 - rozpoczęcie przyjmowania abstraktów przez formularz elektroniczny
 

31.05.2015 - zakończenie rejestracji uczestników Zjazdu z obniżoną opłatą 
                         termin przedłużony do 30 czerwca br
 

12.06.2015 - zakończenie przyjmowania abstraktów, które zostaną zamieszczone zarówno  
                   w drukowanej jak i elektronicznej wersji materiałów Zjazdowych*
 

23.06.2015 - decyzje o ostatecznym statusie abstraktu zgłoszonego do 12 czerwca br.
                          termin przedłużony po 30 czerwca br 
 

30.06.2015 - zakończenie rejestracji uczestników Zjazdu z obniżoną opłatą

31.08.2015 - zakończenie rejestracji uczestników Zjazdu oraz zamknięcie formularza
                        zgłaszania abstraktów

 

*Abstrakty zgłoszone po 12 czerwca ukażą się jedynie
w wersji elektronicznej materiałów Zjazdowych

 

Przejdź do strony głównej.