Ważne informacje

 (1kB)  Od dnia 1 września 2015 r. formularz rejestracyjny oraz formularz zgłaszania abstraktów będą nieaktywne. Dzień 31 sierpnia 2015 r. (godz. 23.59) jest ostatecznym terminem, do którego można się rejestrować oraz zgłaszać abstrakty.

 (1kB)  Maksymalny wymiar posterów prezentowanych podczas 58 Zjazdu Naukowego PTChem może wynosić 90x120 cm (format A0).

 (1kB)  Z uwagi na prace związane z przygotowaniem książki abstraktów elektroniczny formularz zgłaszania abstraktów od dnia 29 czerwca 2015 r. do dnia 7 lipca 2015 r. będzie nieaktywny. Abstrakty zgłoszone po 7 lipca br. zostaną zamieszczone wyłącznie w elektronicznej książce abstraktów.

 (1kB)  W drukowanych „Materiałach Zjazdowych” zostaną opublikowane reklamy i logotypy sponsorów oraz partnerów, które będą zgłoszone i opłacone do dnia 10 lipca br

 (1kB)  Językami 58 Zjazdu Naukowego PTChem są język polski i język angielski.

 (1kB)  Rejestracja uczestników oraz zgłaszanie abstraktów odbywa się wyłącznie drogą elektroniczą przez formularz rejestracyjny.

 (1kB)  Streszczenia wystąpień prezentowanych podczas Zjazdu zostaną wydane w postaci materiałów konferencyjnych.

 

Przejdź do strony głównej.