Sekcje Zjazdu

 

Sekcja

Nazwa

Przewodniczący

S.01

      Chemia Nieorganiczna i Bionieorganiczna      

Prof. dr hab. inż. B. Becker
Politechnika Gdańska

S.02

      Chemia Koordynacyjna i Supramolekularna      

Prof. dr hab. G. Schroeder
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

S.03

Chemia Organiczna i Bioorganiczna

Prof. dr hab. H. Koroniak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

S.04

Chemia Polimerów i Biopolimerów

Prof. dr hab. A. Dworak
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych
Polska Akademia Nauk

S.05

Chemia Analityczna i Środowiska

Prof. dr hab. P. Stepnowski
Uniwersytet Gdański

S.06

Chemia Fizyczna i Kataliza

Prof. dr hab. inż. U. Domańska-Żelazna
Politechnika Warszawska

S.07

Chemia Medyczna i Farmaceutyczna

Prof. dr hab. G. Grynkiewicz
Instytut Farmaceutyczny w Warszawie

S.08

Elektrochemia

Prof. dr hab. inż. K. Darowicki
Politechnika Gdańska

S.09

Chemia Teoretyczna i Obliczeniowa

Prof. dr hab. A. Liwo
Uniwersytet Gdański

S.10

Technologia i Inżynieria
Procesowa oraz Materiałowa

Prof. dr hab. inż. A. Zaleska
Uniwersytet Gdański

S.11

Biotechnologia i Chemia Żywności

Prof. dr hab. inż. S. Milewski
Politechnika Gdańska

S.12

Chemia Morza i Radiochemia

Prof. dr hab. B. Skwarzec
Uniwersytet Gdański

S.13

Chemia i Biochemia Strukturalna

Dr Krzysztof Brzeziński
Uniwersytet w Białymstoku

S.14

Dydaktyka i Historia Chemii

Prof. dr hab. H. Gulińska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

S.15

Forum Młodych

Dr hab. J. Lipok, Prof. UO
Uniwersytet Opolski

Mikrosympozja:
M.01. Chemia cukrów - dr hab. B. Liberek, prof. UG
M.02. Kalorymetria i analiza termiczna - prof. dr hab. inż. B. Pacewska

 

Sesje naukowe w ramach określonych sekcji:

- sesja poświęcona działalności prof. O. Achmatowicza w dniu 23.09. (środa)
  w ramach popołudniowej sesji sekcji S.03
- sesja poświęcona działalności prof. J. Błażejowskiego w dniu 22.09. (wtorek)
  w ramach popołudniowej sesji sekcji 
S.06

Przejdź do strony głównej.