Podziękowanie

Szanowni Państwo,

58 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego przeszedł do historii w momencie zakończenia ceremonii zamknięcia Zjazdu. W imieniu komitetu organizacyjnego i naukowego pragniemy wyrazić najserdeczniejsze podziękowania wszystkim uczestnikom Zjazdu za liczny udział i ogromną aktywność w czasie jego trwania.

plakatGościliśmy w Gdańsku ponad 1000 uczestników (1031 zarejestrowanych uczestników i kilkudziesięciu gości reprezentujących sponsorów, wystawców i patronów medialnych), w tym licznych gości z zagranicy. Praktycznie wszyscy zgłoszeni uczestnicy brali aktywny udział w obradach zjazdowych prezentując wykłady plenarne, wykłady sekcyjne, komunikaty ustne i postery. Byli wśród nich tegoroczni Medaliści PTChem i zaproszeni Goście, którzy wygłosili 11 wykładów plenarnych. Podczas ceremonii otwarcia Zjazdu zaszczycił nas swoją obecnością Prezydent RP Lech Wałęsa – laureat pokojowej Nagrody Nobla. Wykład inauguracyjny „Niezwykłe sekwencje aminokwasowe w domenach wiążących jony metali” został wygłoszony został przez Prof. Henryka Kozłowskiego. Ceremonię inauguracji Zjazdu uświetnił występ Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego pod dyrygenturą Prof. Marcina Tomczaka.

W trakcie obrad Zjazdu w 15 Sekcjach i 2 Mikrosympozjach wygłoszono 132 wykłady sekcyjne oraz 230 komunikatów i zaprezentowano 802 postery. Składamy podziękowania wszystkim prelegentom i autorom prezentacji za ich wkład pracy, dzięki któremu poziom naukowy tegorocznego Zjazdu, w ocenie jego uczestników oraz władz Polskiego Towarzystwa Chemicznego, był bardzo wysoki. Serdeczne podziękowania kierujemy również do Przewodniczących wszystkich Sekcji i Mikrosympozjów za ich pełne zaangażowanie w przygotowanie i organizację obrad. Pragniemy wyrazić niezmierną wdzięczność za owocną współpracę i nieocenioną pomoc przy organizacji Zjazdu. Należy podkreślić, iż w ramach obrad Sekcji Chemii Organicznej i Bioorganicznej odbyła się sesja specjalna poświęcona działalności Prof. Osmana Achmatowicza, natomiast w ramach Sekcji Chemii Fizycznej i Katalizy sesja poświęcona Prof. Jerzemu Błażejowskiemu.

Streszczenia zaprezentowanych wykładów plenarnych, wykładów sekcyjnych, komunikatów i posterów zostały opublikowane w materiałach zjazdowych zebranych w pojedynczym tomie oznaczonym numerem ISBN (978-83-60988-20-6), wydrukowanych w nakładzie 1100 egzemplarzy i przekazanym wszystkim zarejestrowanym uczestnikom Zjazdu. Ponadto na stronie internetowej w zakładce „Książka abstraktów” znajdują się materiały zjazdowe w formie elektronicznej. Dziękując całemu zespołowi redakcyjnemu (dr Henryk Myszka, dr hab. Piotr Storoniak, prof. UG, dr Dariusz Wyrzykowski, mgr inż. Krzysztof Żamojć) należy podkreślić ich ogromny wkład pracy przy redagowaniu i korektach materiałów zjazdowych oraz programu zjazdowego.

58 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego został zaplanowany i zorganizowany przez Komitet Organizacyjny. W jego pracach, oprócz Przewodniczącego, uczestniczyli: jako Wiceprzewodniczący dr hab. Mariusz Makowski, prof. UG oraz dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, prof. UG, jako Sekretarz dr Henryk Myszka, jako Skarbnik dr hab. Dagmara Jacewicz oraz pozostali członkowie: dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń, dr Agnieszka Chylewska, dr hab. Aleksandra Dąbrowska, prof. UG, dr Ewelina Grabowska, dr hab. Beata Grobelna, dr Joanna Makowska, mgr Joanna Pranczk, dr Artur Sikorski, mgr Aleksandra Tesmar, dr Michał Wera, dr Dariusz Wyrzykowski, dr hab. inż. Bożena Zabiegała (Politechnika Gdańska), mgr inż. Bartłomiej Zaborowski, prof. dr hab. Adriana Zaleska, dr Beata Zadykowicz, mgr Magdalena Zdrowowicz oraz mgr inż. Krzysztof Żamojć. Organizacją sekcji Forum Młodych zajmowali się Kamila Butowska i Tomasz Kostrzewa oraz Naukowe Koło Chemików Uniwersytetu Gdańskiego.

Prace Komitetu Organizacyjnego wspierane były bardzo zaangażowaną aktywnością Koleżanek i Kolegów, Doktorantów i Studentów pracujących w poszczególnych jego sekcjach i w biurze Zjazdu, w biurze Zarządu Głównego PTChem oraz przez pomocne konsultacje członków Komitetów Honorowego i Naukowego, Zarządu Głównego PTChem oraz Przewodniczących Komitetów Naukowego i Organizacyjnego poprzedniego Zjazdu PTChem, który był zorganizowany w 2014 r. w Częstochowie. Do wszystkich kierujemy słowa serdecznych podziękowań.

Obrady 58 Naukowego Zjazdu PTChem odbywały się w nowoczesnym budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, dlatego też dyskusje naukowe i spotkania towarzyskie odbywały się w warunkach umożliwiających maksymalną integrację uczestników, której sprzyjały imprezy towarzyszące uzupełniające program naukowy Zjazdu. Pierwszą z nich był wtorkowy koncert organowy w Archikatedrze Oliwskiej w Gdańsku a kolejną bankiet zjazdowy, który odbył się w hali widowiskowo-sportowej Ergo Arena na pograniczu dwóch miast Gdańska i Sopotu. Jedną z atrakcji bankietu zjazdowego był występ Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Gdańskiego Jantar im. Zygmunta Kamińskiego. Ostatnią imprezą towarzyszącą Zjazdowi był spektakl pt. „Zły” w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, będącym kulturalną wizytówką Pomorza, rozpoznawalną w całym kraju.

Słowa podziękowań kierujemy do licznego grona patronów i sponsorów. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, miasta Gdańsk, Gdynia i Sopot oraz Władze Rektorskie Uniwersytetu Gdańskiego wsparły ideę Zjazdu. Materialne wsparcie zaoferował Partner Merytoryczny – Grupa Lotos, 3 platynowych sponsorów oraz partner platynowy, a także 9 złotych sponsorów oraz liczni wystawcy oraz partnerzy Zjazdu. Wszyscy oni, jak i patroni medialni, zarówno radiowi, prasowi czy internetowi wymienieni są w elektronicznych Materiałach Zjazdowych.

Dziękujemy tym wszystkim, którzy podczas trwania Zjazdu, w trakcie ceremonii zakończenia i po niej, a także telefonicznie i e-mailowo, złożyli na nasze ręce serdeczne słowa gratulacji i podziękowań. Jesteśmy im za to bardzo wdzięczni, bo pozwoliło to nam upewnić się, iż nasza ciężka, ponad roczna praca zaowocowała udanym Zjazdem, który pozytywnie zapisze się w historii Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim i ponownie zapraszamy do Gdańska – akademickiego ośrodka naukowego, jak również interesującego centrum turystycznego.

 

           Przewodniczący Komitetu Naukowego                Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
           Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik                       Prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński

 

 

 

  

Przejdź do strony głównej.