Patronat i Komitet Honorowy

 

 

 Patronat Honorowy

  

PREZYDENT RP LECH WAŁĘSA

 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska
 

 

 

 
 

Komitet Honorowy
 

Paweł Adamowicz - Prezydent Miasta Gdańska

Prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski - Prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

Prof. dr hab. Bogusław Buszewski – Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Prof. dr hab. Zbigniew Grzonka - Rektor Senior Uniwersytetu Gdańskiego

Jacek Karnowski - Prezydent Miasta Sopot

Prof. dr hab. Bernard Lammek – JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

Wojciech Szczurek - Prezydent Miasta Gdyni

Prof. dr hab. Maciej Żylicz - Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Przejdź do strony głównej.