Partner merytoryczny

 

  
Grupa LOTOS to nowoczesny, pionowo zintegrowany, koncern rafineryjny. Jego strategicznym celem jest budowa wartości dla akcjonariuszy poprzez optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów intelektualnych i materialnych oraz realizację programów rozwojowych w obszarach: poszukiwawczo-wydobywczym, przerobu ropy oraz handlowym. Od 2005 r. firma notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Grupa LOTOS jest producentem  i dostawcą m.in. benzyny bezołowiowej, oleju napędowego, oleju napędowego do celów opałowych (lekki olej opałowy), paliwa lotniczego oraz ciężkiego oleju opałowego. Koncern specjalizuje się także w produkcji i sprzedaży olejów smarowych i asfaltów.

W minionym roku rafineria Grupy LOTOS w Gdańsku osiągnęła historycznie rekordowy przerób ropy. Przerobiono 9,89 mln ton surowca. Wolumen sprzedaży produktów LOTOSU w 2014 roku wzrósł o ok. 11% w porównaniu do 2013 roku. Największy wzrost zanotowano dla ciężkiego oleju opałowego, paliwa lotniczego, grupy olejów napędowych. O ponad 110% w relacji do 2013 roku wzrosło też roczne wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej osiągając poziom 3,8 mln boe, co odpowiada ponad 500 tys. ton. Te dane wymownie świadczą o wysokiej efektywności operacyjnej i handlowej spółki.

LOTOS w warunkach silnej konkurencji na krajowym i zagranicznych rynkach utrzymał stabilną pozycję. Dzięki sukcesowi ubiegłorocznej emisji akcji i pozyskaniu blisko 1 mld zł ma gwarancję na planową realizację kluczowych inwestycji w obszarze rafineryjnym i wydobywczym, które przyniosą dodatkową wartość dla akcjonariuszy.

Środki z emisji zostaną przeznaczone na współfinansowanie projektu EFRA – budowy instalacji opóźnionego koksowania w rafinerii w Gdańsku oraz zagospodarowanie bałtyckich złóż gazowych – B4 i B6. Powstanie nowego kompleksu w rafinerii zapewni głębszy przerób ropy naftowej i wzrost marży rafineryjnej spółki o ok. 2 USD/bbl. Drugim celem emisyjnym jest współfinansowanie zagospodarowania złóż gazowych B4/B6 na Bałtyku, z zasobami na poziomie ok. 4 mld m3. Rozpoczęcie produkcji ze złóż planowane jest na przełomie 2017 i 2018 roku.

 

Przejdź do strony głównej.