Opłaty

 

 
  Członkowie
 PTChem     
   Pozostali 
uczestnicy
 
 do 30.06
  po 30.06
  do 30.06
  po 30.06
 


Pracownicy uczelni / instytutów naukowych
900 zł
1000 zł
1100 zł
1200 zł
Jednodniowy koszt uczestnictwa
400 zł
500 zł
450 zł
550 zł

Opłaty ulgowe
Nauczyciele nieakademiccy, doktoranci i asystenci[1]
600 zł
800 zł
700 zł
900 zł
Studenci[2] i emeryci
250 zł
350 zł
300 zł
400 zł
Opcja: profesor z uczniem (cena pakietu)[3]
1125 zł
1250 zł
-
-
Opcja: profesor z grupą uczniów[4]
Patrz [4]
Patrz [4]
-
-
Osoby towarzyszące[5]
-
-
550 zł
600 zł


Uwagi:

[1] Asystenci przed doktoratem do 35 roku życia. Doktoranci są zobowiązani do przedstawienia legitymacji doktoranckiej podczas rejestracji na Zjeździe.

[2] Studenci są zobowiązani do przedstawienia legitymacji studenckiej podczas rejestracji na Zjeździe. 

[3] Profesor rejestruje się jako "pracownik uczelni/instytutów naukowych" dodatkowo zaznaczając opcję "Profesor z uczniem", wskazując jednocześnie imię i nazwisko Ucznia. Uczeń powinien przeprowadzić indywidualną rejestrację wybierając opcję "Profesor z uczniem (rejestracja ucznia)" oraz wpisać imię i nazwisko Profesora. Profesor wnosi pełną odpłatność wskazaną w tabeli, natomiast opłata Ucznia (studenta lub doktoranta) wynosi 225 zł (250 zł po 30 czerwca br). Wszystkie osoby muszą być członkami PTChem.

[4] Profesor rejestruje się jako "pracownik uczelni/instytutów naukowych" dodatkowo zaznaczając opcję "Profesor z grupą uczniów", wskazując jednocześnie imiona i nazwiska wszystkich Uczniów. Uczniowie powinni przeprowadzić indywidualną rejestrację. Z opłaty Zjazdowej jest zwolniony jeden z uczniów, pozostali uczniowie i Profesor wnoszą pełną odpłatność wskazaną w tabeli. Uczeń zwolniony z opłaty podczas rejestracji powinien wybrać opcję "Profesor z grupą uczniów (rejestracja ucznia zwolnionego z opłaty)" oraz wpisać imię i nazwisko Profesora. Wszystkie osoby muszą być członkami PTChem.

[5] bez materiałów zjazdowych

 Opłata Zjazdowa obejmuje: 

(1kB) udział w obradach wszystkich sekcji tematycznych, 
(1kB) materiały konferencyjne,
(1kB) obiady w zadeklarowanym okresie uczestnictwa (wtorek - piątek),
(1kB) przerwy kawowe,
(1kB) udział w spotkaniu towarzyskim po Walnym Zgromadzeniu,
(1kB) koncert organowy,
(1kB) bankiet Zjazdowy,
(1kB) przedstawienie muzyczne


 Opłatę za udział w 58 Zjeździe należy wpłacić na konto bankowe Zarządu Głównego PTChem.


Polskie Towarzystwo Chemiczne

ul. Freta 16

00-227 Warszawa

Bank BGŻ Nr konta: 54 2030 0045 1110 0000 0261 6290


z dopiskiem: 58 Zjazd PTChem Imię i Nazwisko (kwota)Ważna informacja

W przypadku wpłat zbiorczych prosimy o przesłanie na adres Biura Zarządu Głównego PTChem: biuro@ptchem.pl informacji o wszystkich osobach, których dotyczy przelew: podanie Imion i Nazwisk, numerów kart członkowskich i kodów ID uzyskanych podczas rejestracji indywidualnych, z wyszczególnieniem wysokości każdej z osobna opłaty zjazdowej.

O wysokości opłaty zjazdowej decydować będzie termin wpłaty na konto PTChem, a nie data rejestracji.

W przypadku wpłat indywidualnych faktury będą wystawiane na życzenie. W terminie maksymalnym do 7 dni od daty dokonania przelewu prosimy o przesłanie danych do faktury na adres ZG PTChem: zgptchem@ch.pw.edu.pl.

Informujemy, że w przypadku rezygnacji z udziału w 58. Zjeździe po 31.07.2015r. wpłaty dokonywane na konto PTChem nie będą zwracane. Uczestnicy są zobowiązani wnieść opłaty za wszystkie zarezerwowane noclegi niezależnie od stopnia ich wykorzystania. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w czasie trwania obrad obok Biura 58. Zjazdu będzie działało także Biuro Zarządu Głównego PTChem i będzie możliwe uregulowanie ewentualnych dopłat oraz składek członkowskich.

 

Przejdź do strony głównej.