Komitet Organizacyjny

 

 Przewodniczący:

prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński (Uniwersytet Gdański)

Wiceprzewodniczący:
dr hab. Mariusz Makowski, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

Wiceprzewodnicząca:
dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, prof.UG (Uniwersytet Gdański)

Sekretarz:
dr Henryk Myszka (Uniwersytet Gdański)

Skarbnik:
dr Dagmara Jacewicz (Uniwersytet Gdański)

Członkowie:

dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń (Uniwersytet Gdański)

dr Agnieszka Chylewska (Uniwersytet Gdański)

dr hab. Aleksandra Dąbrowska, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

dr inż. Ewelina Grabowska (Uniwersytet Gdański)

dr hab. Beata Grobelna, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

dr Joanna Makowska (Uniwersytet Gdański) 

mgr Joanna Pranczk (Uniwersytet Gdański)

mgr Aleksandra Tesmar (Uniwersytet Gdański)

dr Michał Wera (Uniwersytet Gdański)

dr Dariusz Wyrzykowski (Uniwersytet Gdański)

dr hab. inż. Bożena Zabiegała (Politechnika Gdańska)

mgr inż. Bartłomiej Zaborowski (Uniwersytet Gdański)

prof. dr hab. Adriana Zaleska (Uniwersytet Gdański)

mgr inż. Krzysztof Żamojć (Uniwersytet Gdański)

 

Organizacja sekcji Forum Młodych:

Kamila Butowska i Tomasz Kostrzewa

oraz Naukowe Koło Chemików Uniwersytetu Gdańskiego

Przejdź do strony głównej.