Komitet Naukowy


Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, Politechnika Gdańska

Członkowie:

prof. dr hab. Piotr Bałczewski, CBMM PAN Łódź

prof. dr hab. inż. Barbara Becker, Politechnika Gdańska

prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Michał Cyrański, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki, Politechnika Gdańska

prof. dr hab. Jacek Gawroński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. dr hab. Hanna Gulińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski, Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. Henryk Koroniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

dr hab. inż. Rafał Latajka, prof. PWr, Politechnika Wrocławska

dr hab. Jacek Lipok, prof. UO, Uniwersytet Opolski

prof. dr hab. Adam Liwo, Uniwersytet Gdański

dr hab. Monika Michel, prof. IOR, IOR-PIB TSD Toruń

prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski, Politechnika Gdańska

prof. dr hab. Jacek Morzycki, Uniwersytet w Białymstoku

prof. dr hab. Izabela Nowak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. dr hab. inż. Barbara Pacewska, Politechnika Warszawska

prof. dr hab. Michał Pietrusiewicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska, Politechnika Gdańska

prof. dr hab. Janusz Ryczkowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Grażyna Stochel, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek, Uniwersytet Opolski

Przejdź do strony głównej.