Formy i warunki udziału

 

Komitet Organizacyjny zobowiązuje się do zamieszczenia na stronie internetowej Zjazdu logotypu każdej firmy, która zaoferuje finansowe lub rzeczowe wsparcie Zjazdu.
 
W drukowanych „Materiałach Zjazdowych” zostaną opublikowane logotypy firm,
które dokonają regulaminowych formalności do dnia 10 lipca br.


Formy sponsorowania 58. Zjazdu Naukowego PTChem:

    (1kB)   wpłata bezpośrednia na konto Zjazdu,
    (1kB)   ufundowanie upominków dla wykładowców i nagród dla uczestników
           za wyróżniające się osiągnięcia naukowe,
    (1kB)    sponsorowanie posiłków lub imprez towarzyszących.

Formy prezentacji firmy podczas 58. Zjazdu Naukowego PTChem:

    (1kB)   wygłoszenie komunikatu reklamowego firmy (10 minut) - opcja dostępna wyłącznie 
           w pakiecie "Platynowy Sponsor",
    (1kB)   zamieszczenie reklamy i artykułów promocyjnych (foldery, materiały na CD/DVD)
           w materiałach konferencyjnych,
    (1kB)   umieszczenie plakatu/banera reklamowego firmy w budynku obrad,
    (1kB)   bezpośrednią promocję produktów firmy na stoiskach wystawowych,
    (1kB)   umieszczenie logotypu firmy w drukowanych materiałach konferencyjnych
          (możliwość do 10 lipca br) i na stronie internetowej Zjazdu,
    (1kB)   wystawienie ulotek reklamowych firmy w budynkach obrad.


Opłaty:

    (1kB)   koszt uczestnictwa jednej osoby - przedstawiciela firmy (opłata rejestracyjna, streszczenie prac,
          catering, udział w imprezach towarzyszących): 1200 zł netto,
    (1kB)   koszt stoiska wystawowego - standardowa powierzchnia wystawowa o powierzchni około 4 m2 
           oraz dwa stoły bez obrusów o łącznej powierzchni około 2 m2: 2000 zł netto,
    (1kB)   reklama firmy w „Materiałach Zjazdowych 58. Zjazdu” – 1 strona: 1200 zł netto, 
          (możliwość do 10 lipca br)
    (1kB)   wystawienie plakatu lub innych materiałów reklamowych w miejscu innym niż stoisko wystawowe:
          1200 zł netto.

 

Ponadto proponujemy następujące pakiety reklamowe:

 

Pakiet „Platynowy Sponsor”

Tytuł Platynowego Sponsora otrzymuje firma, która dokonała wpłaty na rzecz Zjazdu w kwocie minimum 10 000 zł netto.

Pakiet ten obejmuje:
    (1kB)    wygłoszenie podczas obrad plenarnych komunikatu reklamowego firmy (10 minut) ,
    (1kB)    zamieszczenie reklamy firmy w „Materiałach Zjazdowych 58. Zjazdu” (jedna strona), 
           (możliwość do 10 lipca br)
    (1kB)    przekazanie artykułów promocyjnych (foldery, materiały na CD/DVD) uczestnikom Zjazdu,
    (1kB)    umieszczenie plakatów/banerów reklamowych firmy w budynkach obrad,
    (1kB)    bezpośrednią promocję produktów firmy na stoiskach wystawowych,
    (1kB)    uczestnictwo jednego przedstawiciela firmy w Zjeździe,
    (1kB)    umieszczenie i wyróżnienie logotypu firmy w drukowanych materiałach konferencyjnych
           (możliwość do 10 lipca br) oraz na stronie internetowej Zjazdu.

Pakiet „Złoty Sponsor”

Tytuł Złotego Sponsora otrzymuje firma, która dokonała wpłaty na rzecz Zjazdu w kwocie minimum 5000 zł netto.

Pakiet ten obejmuje:
    (1kB)    przekazanie artykułów promocyjnych (foldery, materiały na CD/DVD) uczestnikom Zjazdu,
    (1kB)    bezpośrednią promocję produktów firmy na stoiskach wystawowych,
    (1kB)    uczestnictwo jednego przedstawiciela firmy w Zjeździe,
    (1kB)    umieszczenie i wyróżnienie logotypu firmy w drukowanych materiałach konferencyjnych 
          (możliwość do 10 lipca br) oraz na stronie internetowej Zjazdu. 

 

Opłaty należy wpłacić na konto bankowe Zarządu Głównego PTChem.


Polskie Towarzystwo Chemiczne

ul. Freta 16

00-227 Warszawa

Bank BGŻ Nr konta: 54 2030 0045 1110 0000 0261 6290


z dopiskiem: 58 Zjazd PTChem
 

Przedstawione powyżej pakiety to oferta standardowa. Możliwe są indywidualne ustalenia z Państwa firmą. Wierzymy, że Państwa pomoc umożliwi zrealizowanie zamierzonego przez nas Zjazdu i będzie wkładem w rozwój chemii i dziedzin pokrewnych dla następnych pokoleń.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt drogą e-mailową:
- prof. dr hab. in. Lech Chmurzyski, e-mail: lech.chmurzynski@ug.edu.pl
- mgr Joanna Pranczk, e-mail: joanna.pranczk@phdstud.ug.edu.pl
- ptch@ug.edu.pl

Adres do korespondencji pocztą tradycyjną:
Komitet Organizacyjny 58 Zjazdu PTChem
Wydział Chemii Uniwersytet Gdański
ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk

 

Przejdź do strony głównej.