Abstrakty

  

(1kB)   Streszczenia wystąpień prezentowanych podczas 58 Zjazdu Naukowego PTChem:
           - wykłady sekcyjne (25 min);
           - komunikaty sekcyjne (15 min);
           - postery (maksymalny wymiar 90x120 cm - format A0)
       zostaną wydane w postaci materiałów konferencyjnych.

(1kB)   Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwa wystąpienia – w tym maksymalnie jedno wystąpienie ustne (wykład sekcyjny lub komunikat sekcyjny).

(1kB)   Akceptowalne są streszczenia wystąpień w języku polskim i angielskim.

(1kB)   Zgłaszanie abstraktów  odbywa się wyłącznie przez formularz elektroniczny.

(1kB)  Przed przystąpieniem do wypełniania formularza zgłaszania abstraktów proszę zapoznać się z przygotowaną instrukcją postępowania (przewodnik użytkownika) dostępną w załączonym pliku PDF oraz w formularzu zgłaszania abstraktów.

(1kB)   Szczególną uwagę proszę zwrócić na możliwość wprowadzenia tylko ograniczonej ilości znaków, zarówno w tytule, streszczeniu abstraktu oraz w polu finansowania badań.

(1kB)   Przed ostatecznym wysłaniem abstraktu (wykorzystując przycisk „Zgłoś abstrakt”),  proszę upewnić się (korzystając z opcji „Wygeneruj PDF”), że jest on kompletny. W przypadku konieczności dokonania zmian w wygenerowanym abstrakcie, należy wrócić (zamykając plik PDF)  do formularza zgłaszania abstraktów, dokonać zmian i ponownie  wygenerować plik PDF. Należy tak postępować aż do uzyskania właściwie sformatowanego abstraktu.

(1kB)   Do 23 czerwca 2015 roku każdy uczestnik zostanie poinformowany drogą e-mailową o statusie abstraktu (abstraktów)  zgłoszonego do 12 czerwca br. W związku z dużą ilością nadesłanych abstraktów i wydłużającą się pracą Przewodniczących Sekcji decyzje o ostatecznym statusie abstraktu zgłoszonego do 12 czerwca br. zostaną rozesłane po 30 czerwca br.

Przejdź do strony głównej.